หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การแข่งขัน Brass Birmingham Thailand Championship 2023 และ Food Chain Magnate Thailand Championship 2023
การแข่งขัน Brass Birmingham Thailand Championship 2023 และ Food Chain Magnate Thailand Championship 2023

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 15:15:12

ทุ่มสุดพลัง ‼ นักศึกษาโลจิสติกส์ สวนสุนันทา ซักซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Brass Birmingham Thailand Championship 2023  และ Food Chain Magnate Thailand Championship 2023 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าฝึกซ้อมการแข่งขัน  Brass Birmingham Thailand Championship 2023 และ Food Chain Magnate Thailand Championship 2023 ชิงประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

Binder16.pdf