หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > Congratulations คนเก่งโลจิสติกส์
Congratulations คนเก่งโลจิสติกส์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 14:46:52

????  ✨⭐ Congratulations ????????⭐

ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ชนะรางวัลของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในโครงงานพิเศษด้านโลจิสติกส์ สู่เส้นทางการประกวดผลงานวิชาการระดับชาติ

????รางวัลชนะเลิศ 

เงินรางวัล 3,000 บาท

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้า : กรณีศึกษา สถานีปีหนึ่ง ศาลายา นครปฐม 

???? โดย ธีรภัทร จันทร์ต๊ะบุตร, ศุภณัฐ แซ่โง้, ปิยกรณ์ วงศ์พรหม, วรวิช แจ่มจันทร์ และสุรเชษฐ์ จันทรัตน์  

...............................................

???? รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เงินรางวัล 2,000 บาท

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้า

โดยประยุกต์ใช้การกำหนดพื้นที่จัดเก็บและโปรแกรม Microsoft Excel: 

กรณีศึกษา บริษัท พี.เจ โฮมมาร์ท จำกัด 

????  โดย นิติธร ดวงอินทร์, เกริกพล แรงจบ, ปิยธิดา แสงเขียว, นพวรรณ มั่นสกุล และธาราเพชร ปานเพชร 

...............................................

???? รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เงินรางวัล 1,000 บาท

การเพิ่มประสิทธิภาพการหยิบสินค้าในคลังสินค้ากรณีศึกษา : บริษัท รุจิภาส จํากัด

????  โดย ปรีชาพล ขวัญบุญ, จุฑารัตน์ อ้อสุวรรณ์, บุศรินตร์ เทพานวล, ณัฐพล บุตรพรม และธนวัฒน์ ณะเชียงของ

Binder11.pdf