ผลการค้นหา : นักศึกษา

โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการลงพื้นที่แนะแนวนักเรียนภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีท ...
2022-01-17 02:35:08
การประชุมสาขาเพื่อติดตามการดำเนินงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
วันที่ 22 เมษายน 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) จัดประชุมสาขาเพื ...
2022-05-17 02:09:50
เบื้องหลังการสัมภาษณ์ รายการวันใหม่วาไรตี้ ช่องไทยพีบีเอส
เบื้องหลังการสัมภาษณ์ รายการวันใหม่วาไรตี้ ช่องไทยพีบีเอส ในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดย ดร.ฉัตรรัตน์ โ ...
2022-05-17 01:21:42
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบิน ครั้งที่ 2
วันที่ 21 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ทมนี สุขใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำทีมนักศึกษา ได ...
2022-05-17 01:50:12
การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 Street Basketball hero5 OnTour At Ratchaburi จังหวัดราชบุรี
วันที่ 9 เมษายน 2565 ชมรมทีมบาสเกตบอล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข ...
2022-05-17 00:44:35
โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกโดยอาศัยเครือข่าย
Binder25.pdfวันที่ 4 เมษายน 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นปร ...
2022-05-16 23:24:30