ผลการค้นหา : นักศึกษา

ภาพบรรยากาศงาน SSRU Open House Online 2021 ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ภาพบรรยากาศงาน SSRU Open House Online 2021 ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ...
2021-04-21 00:13:07
ภาพบรรยากาศวันเปิดงาน SSRU Open House Online 2021
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษ ...
2021-04-21 00:03:39
ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 3/2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 3/2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมคลิก-การจัดการโลจิสติกส์.pdf-การจัด ...
2021-03-30 09:47:21
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักศึกษา ปวส.
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อ.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการอ.ไกรวิทย์ สินธุคำมูล ...
2021-04-20 19:14:15
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงาน SSRU Open House Online 2021
ทีมวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นำโดยอาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมหารื ...
2021-04-20 18:45:25
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาชลบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 25 ...
2021-04-20 18:21:36
จัดอบรมเกมส์กลยุทธ์ธุรกิจ GEO Business Game Competition 2021
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมเกมส์กลยุทธ์ธุรกิจ GEO Business Game Competition 2021 เพื่อเพ ...
2021-03-22 02:46:35