ผลการค้นหา : ข่าวกิจกรรม

โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการลงพื้นที่แนะแนวนักเรียนภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีท ...
2022-01-17 02:35:08
ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระพุทธรูป และสักการะพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
บรรยากาศการสรงน้ำพระพุทธรูป และสักการะพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เพื่อเป ...
2022-05-17 00:29:42
การแข่งขันฟุตบอลการกุศลสมทบทุนการศึกษา โครงการ “เตะบอลส่งน้องเรียน”
วันที่ 23 เมษายน 2565 บุคลากรชมรมฟุตบอลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุ ...
2022-05-17 02:18:09
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 22 เมษายน 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประช ...
2022-05-17 01:35:36
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 22 เมษายน 2565 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณ ...
2022-05-17 02:00:28
การประชุมสาขาเพื่อติดตามการดำเนินงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
วันที่ 22 เมษายน 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) จัดประชุมสาขาเพื ...
2022-05-17 02:09:50
เบื้องหลังการสัมภาษณ์ รายการวันใหม่วาไรตี้ ช่องไทยพีบีเอส
เบื้องหลังการสัมภาษณ์ รายการวันใหม่วาไรตี้ ช่องไทยพีบีเอส ในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดย ดร.ฉัตรรัตน์ โ ...
2022-05-17 01:21:42
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบิน ครั้งที่ 2
วันที่ 21 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ทมนี สุขใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำทีมนักศึกษา ได ...
2022-05-17 01:50:12