ผลการค้นหา : ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับป.ตรี (ภาคปกติ) ปี66.pdf ...
2023-01-25 15:19:18
เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) สายวิชาการ สังกัด วิทยาลั ...
2023-01-13 15:49:13
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 256 ...
2023-01-15 11:13:41
“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)”
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พ ...
2023-01-15 10:54:27
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมสักการะบูชาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนก ...
2023-01-15 11:10:12
Real world Problem based learning
Real world Problem based learningThe university's core strategy adjustment focuses on students&# ...
2023-01-03 15:40:02
New Life From The Deep South
New Life From The Deep SouthStatement of the problemsFor many years, violence from the conflict in t ...
2023-01-02 18:43:50
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการลงพื้นที่แนะแนวนักเรียนภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีท ...
2022-01-17 02:35:08
หลักสูตรการศึกษาทางไกล ลงพื้นที่แนะแนวต่อเนื่อง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) โดย ...
2023-01-15 10:49:13