หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศ ...
2024-04-10 10:56:13
ประกาศ ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคการเรียนที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน)
-แก้ไขประกาศ ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคการเรียนที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน) ...
2024-04-22 14:53:08
ประกาศ รายชื่อ วัน เวลา สอบICT สอบวันที่ 1-2 เมษายน 2567 สอบห้อง คอมพิวเตอร์ AAA อาคารโลจิสติกส์ฯ
ประกาศรายชื่อสอบ ICT วันที่ 1,2 เมษายน 2567(เช็คความถูกต้องของรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล)สถานที่สอบ ห ...
2024-04-03 10:06:40
ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2566
เปลี่ยนตารางของกลุ่ม 81-104-ตารางสอบปลายภาค 2/2566 ...
2024-03-29 15:33:13
ข่าวย้อนหลัง