หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วันที่ 26 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 26 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพล ...
2024-02-12 13:04:46
วันที่ 25 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม
วันที่ 25 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ นำทีมโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แล ...
2024-02-12 13:02:46
วันที่ 24 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดกิจกรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 24 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ ผศ.อนุช นามภิญโญ อาจารย์แขนงวิชาการจัดการ ...
2024-02-12 12:58:23
Quota DEK 67 ฝึกงานญี่ปุ่น 1 ปี
???? Quota DEK 67 โลจิสติกส์ สวนสุนันทา???? ฝึกงานญี่ปุ่น 1 ปี ⛩️???? เปิดรับสมัครสาขา ????7321 &nbs ...
2024-02-12 15:03:45
ขอเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรมกีฬาภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน CLS SPORTS GAME ครั้งที่ 1
  พร้อมแล้วหรือยังกับกิจกรรมกีฬา CLS SPORTS GAME ครั้งที่ 1!! ขอเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรมกีฬาภายใ ...
2024-02-12 11:20:37
โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2567
 โลจิสติกส์ สวนสุนันทา  โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2567 คุณสมบัติ&nbs ...
2024-02-12 15:02:55
ข่าวย้อนหลัง