หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วันไหล โลจิสติกส์ กิจกรรม live ของเหล่า CLS Ambassador 2022
วันไหล โลจิสติกส์ กิจกรรม live ของเหล่า CLS Ambassador 202น้องนิสา นางสาวนิสามณี ก้านแก้ว  MISS ...
2023-05-15 15:39:29
การอบรมการใช้โปรแกรมพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-Customs)
การอบรมการใช้โปรแกรมพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-Customs)วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพ ...
2023-05-15 15:35:26
CLS SSRU หารือ Quick service พัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่
CLS SSRU หารือ Quick service พัฒนารูปแบบการศึกษา พร้อมยกระดับห้องปฎิบัติการ ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนกา ...
2023-05-15 15:23:45
การแข่งขัน Brass Birmingham Thailand Championship 2023 และ Food Chain Magnate Thailand Championship 2023
ทุ่มสุดพลัง  นักศึกษาโลจิสติกส์ สวนสุนันทา ซักซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Brass Birmingham Thai ...
2023-05-15 15:15:12
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐาน ISO 14064-1, Carbon Trade และการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งไฟฟ้า EV Transportation
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐาน ISO ...
2023-05-15 15:11:19
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะกร ...
2023-05-15 15:05:58
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ ...
2023-05-15 15:01:29
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประชุมหารือร่วมกับทีมผู้บริหารจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย คณบดีวิทยาลัย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ พร้อมทีมผู้บริหาร ...
2023-05-15 14:53:47
Congratulations คนเก่งโลจิสติกส์
   Congratulations ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ชนะรางวัลของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติก ...
2023-05-15 14:46:52
ข่าวย้อนหลัง