หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี พานักศึกษาดูงานท่าเรือสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ต และท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์
29 พฤศจิกายน 66 ธุรกิจพาณิชยนาวี ขอขอบพระคุณ  ผู้บริหารท่าเรือที่ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าศ ...
2023-12-11 21:43:05
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาโลจิสติกส์คนเก่ง
ขอแสดงความยินดี  กับนักศึกษาธุรกิจพาณิชยนาวี  ที่ได้ขอ  จดอนุสิทธิบัตร  จำนวน 2 ...
2023-12-11 21:27:49
สวนสุนันทา จับมือ รฟม. มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ งานพัฒนาระบบราง การขนส่งและโลจิสติกส์ไทย
สวนสุนันทา จับมือ รฟม. มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ งานพัฒนาระบบราง การขนส่งและโลจิสติกส์ไทยเมื่ ...
2023-12-11 21:20:13
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 11/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2 ...
2023-12-11 21:15:47
ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)
ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเช ...
2023-12-11 21:11:59
ประกวดนางนพมาศในงานวันลอยกระทงประจำปี 2566 "จุดเทียน เล่นไฟในรั้ววัง"
ประกวดนางนพมาศในงานวันลอยกระทงประจำปี 2566 "จุดเทียน เล่นไฟในรั้ววัง" อาจารย์ สราวุธ ...
2023-12-11 21:06:23
พร้อมสุด ๆ กับกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านนำเข้าส่งออกและแผนธุรกิจนำเข้าส่งออกระดับชาติ
พร้อมสุด ๆ กับกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านนำเข้าส่งออกและแผนธุรกิจนำเข้าส่งออกระดับชาติ วันที่ ...
2023-12-11 21:01:54
CLS SSRU X ATP ร่วมพัฒนาหลักสูตร พร้อม ผลักดัน "เด็กโลจิสติกส์" ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศญี่ปุ่น
CLS SSRU X ATPร่วมพัฒนาหลักสูตร พร้อม ผลักดัน "เด็กโลจิสติกส์" ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศ ...
2023-12-11 20:53:39
งานมอบนโยบายการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
งานมอบนโยบายการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนต ...
2023-12-11 20:38:51
ข่าวย้อนหลัง