หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปภาพยนต์สั้น หัวข้อ "ยาเสพติด" ชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปภาพยนต์สั้น หัวข้อ "ยาเสพติด& ...
2019-04-22 09:55:58
อบรมบุคลิคภาพสู่งานบริการที่มีประสิทธิภาพ
อบรมบุคลิคภาพสู่งานบริการที่มีประสิทธิภาพ วิทยากรบรรยาย โดยอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกา ...
2019-07-05 11:20:01
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ FlexSim Simulation software
อ.สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อแต่งตั้งคณะ ...
2019-07-05 11:19:58
ตารางสอบปลายภาค 2/2561 วันที่ 29 เมษายน 2562 -3 พฤษภาคม 2562
ตารางสอบปลายภาค 2/2561 วันที่ 29 เมษายน 2562 -3 พฤษภาคม 2562inter.pdfกลุ่มวิชา ACM.pdfกลุ่มวิชา CLS. ...
2019-04-24 09:26:36
อบรมระบบปฏิบัติการการเรียนการสอน Logistics and Supply Chain
อบรมระบบปฏิบัติการการเรียนการสอน Logistics and Supply Chainอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารว ...
2019-07-05 11:19:51
ข่าวย้อนหลัง