หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศรายชื่อสอบ ICT วันที่ 24,25 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อสอบ ICT วันที่ 24,25 มิถุนายน 2567(เช็คความถูกต้องของรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล)สถานที่ส ...
2024-06-17 13:20:16
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
-สมัคร Online คลิก !!!-รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาทางไกล#หลักสูตรปริญญาตรี ...
2022-01-19 11:10:07
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
-สมัคร Online คลิก !!! -รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตร ...
2023-07-24 09:34:19
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
-สมัคร Online คลิก !!! -รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตร ...
2023-07-24 14:02:33
แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
-สมัคร Online คลิก !!! -รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตร ...
2023-07-24 09:39:56
แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
-สมัคร Online คลิก !!! -รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตร ...
2023-07-24 09:41:16
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-สมัคร Online คลิก !!! -รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตร ...
2023-07-24 09:42:37
แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
-สมัคร Online คลิก !!! -รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตร ...
2023-07-24 09:44:04
ตารางข้อสอบปลายภาค 3/2566
-ตารางข้อสอบปลายภาค 3/2566.pdf ...
2024-06-11 09:22:00
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกิจกรรม Green University ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณ วิทยาเขตนครปฐม
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกิจกรรม Green University &nb ...
2024-06-09 10:37:17
ข่าวย้อนหลัง