หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

การประชุมการหารือวางแผนต่อยอดความร่วมมือในการผลักดันสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานในกา ...
2022-03-10 15:25:25
การประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนฝ่ายต่างๆ ชี้แจงการเปิดการเรียนการสอนแบบ onsite ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานในกา ...
2022-03-10 15:24:20
ทีมงานค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย และกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมงานค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย และกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี เข้าพบ ดร ...
2022-03-10 15:21:51
การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบผสมผสาน
วันที่ 25 มกราคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และผู้บริหารวิทยา ...
2022-03-10 15:16:01
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 ...
2022-03-10 15:13:41
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 20 มกราคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และผู้บริหารวิทยา ...
2022-03-10 15:09:52
การประชุมการจัดตารางการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 7 มกราคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุ ...
2022-02-04 11:04:26
การประชุมกับ Assoc. Prof. Dr. Mohd Rizaimy Shaharudin; Universiti Teknologi MARA เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือ (MOA)
วันที่ 4 มกราคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผู้บริหาร และคณาจา ...
2022-02-04 10:58:58
ข่าวปัจจุบัน