หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความร่วมมือในสถานประกอบการ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโล ...
2022-07-10 21:03:41
โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์รูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโล ...
2022-07-10 20:37:04
การหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาเข้าทำงาน ร่วมกับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ ...
2022-06-12 17:23:16
การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th Conference on Logistics and Supply Chain 2022 : CLS2022)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร ...
2022-06-12 16:53:14
การหารือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโล ...
2022-06-12 16:43:33
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประ ...
2022-06-12 16:23:25
การประชุม เรื่อง กรอบอัตรากำลัง ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับผู้บริหาร ...
2022-06-12 16:14:52
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีว ...
2022-06-12 13:48:21
ข่าวปัจจุบัน