หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

CLS SSRU X ITBS
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณาจารย์ หา ...
2022-12-15 06:14:34
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 11/2565
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัย ปร ...
2022-12-15 05:46:57
ผนึกกำลังผู้บริหารสายแอดเวนเจอร์ พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย
ลุยถึงที่ !!! กับการผนึกกำลังผู้บริหารสายแอดเวนเจอร์ พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ลงพื้นที่ ...
2022-12-15 05:32:18
การหารือการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมคณาจารย์ เข้าพบ ...
2022-11-15 02:33:05
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน​ ประจำปี 2565
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเช ...
2022-11-15 02:17:32
" ประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
" ประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทย ...
2022-11-15 01:47:44
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564
" การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ฝ่ายปร ...
2022-11-15 01:39:31
ขอแสดงความยินดี...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยทีมผู้บริหา ...
2022-11-15 01:20:54
ข่าวปัจจุบัน