หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ดูงานที่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) 3 เมษายน 2561
ดูงานที่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) 3 เมษายน 2561 ...
2018-04-03 13:24:33
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับสูง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิส ...
2021-03-04 15:34:11
หลักสูตรบริหารธุกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการสัมมนาด้านโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการสัมมนาด้านโลจิสติก ...
2021-04-12 03:47:48
ข่าวย้อนหลัง