หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ ...
2021-02-04 16:49:12
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อร ...
2021-01-29 16:05:36
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 24 มกราคม 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี ...
2021-01-25 16:45:21
สวัสดีปีใหม่ 2564 และหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม MOU กับ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และ ...
2021-01-20 10:05:48
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างม ...
2021-01-19 13:32:49
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2563
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ได้มอบหมายให้ อ.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รั ...
2021-01-18 11:17:55
ข่าวย้อนหลัง