หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่นักศึกษา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่นักศึก ...
2021-04-20 17:17:43
บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึ ...
2021-04-20 17:10:26
การประชุมเตรียมงาน Open House Online ประจำปี 2564
อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน เข้าร่วมหารือการประชุมเตรียมงาน Open House O ...
2021-04-20 16:49:37
จัดอบรมเกมส์กลยุทธ์ธุรกิจ GEO Business Game Competition 2021
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมเกมส์กลยุทธ์ธุรกิจ GEO Business Game Competition 2021 เพื่อเพ ...
2021-03-22 02:46:35
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564
ทีมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำทีมโดย อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ...
2021-03-22 02:40:21
แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
อาจารย์อัมพิกา เล่าประวัติชัย และอาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดกา ...
2021-04-12 04:20:20
ลงพื้นที่แนะแนว และรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบการศึกษาทางไกล
ทีมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ ...
2021-04-12 04:17:59
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตน์กานต ...
2021-04-12 04:16:17
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดยคณาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ลง ...
2021-04-12 04:14:20
ข่าวย้อนหลัง