หน้าหลัก > ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)-ประกาศรับสมัคร.pdf ...
2018-11-29 18:28:49
ประกาศ ตารางเรียน GE 2-60 ศูนย์การศึกษา นครปฐม
ประกาศ ตารางเรียน GE 2-60 ศูนย์การศึกษา นครปฐม ...
2019-03-07 13:35:18
สวนสุนันทาเผยกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพ.ศ.2560 พร้อมรายชื่อบัณฑิต
สวนสุนันทาเผยกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพ.ศ.2560 พร้อมรายชื่อบัณฑิต*** มหาวิทยาลั ...
2019-03-07 13:35:18
เปิดลงทะเบียนสอบ ICT สถานที่สอบ วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ จ.นครปฐม
ประกาศ เปิดลงทะเบียนสอบ ICT  สถานที่สอบ ห้องคอมฯ อาคาร 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ จ.นครปฐม-ปิดลงทะเบ ...
2019-03-07 13:35:18
น้องๆ ที่สมัครคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/1 portfolio อย่าลืมมายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบเคลียริงเฮาส์ ของ ทปอ. ในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560
น้องๆ ที่สมัครคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/1 portfolio อย่าลืมมายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบเคลียริงเฮาส์ ขอ ...
2019-03-07 13:35:18
ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ...
2019-03-07 13:35:18
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืม กรอ. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอให้นักศึ ...
2019-03-07 13:35:18
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบโควตา ตั้งเเต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบโ ...
2019-03-07 13:35:18
ประกาศปัจจุบัน