หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ สำหรับนักศึกษาพิการ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ สำหรับนักศึกษาพิการ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2024-04-19 14:32:42

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)  ภาคพิเศษ สำหรับนักศึกษาพิการ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567