หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 4/2564
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 4/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:12:10

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 4/2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน google meet

messageImage_1635228267590.pdf