หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:35:15

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีท่าน รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งคณบดีเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ พร้อมกันนั้นวิทยาลัยฯ มีตัวแทนอาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ครั้งนี้ ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet

messageImage_1635226829983.pdf