หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับ OB66 นักศึกษาชั้นปี 1 คว้ารางวัลชมเชย โครงการ Innovative Health and beauty Startup Driving to the Future การประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ “ธุรกิจสุขภาพและความงาม”
ขอแสดงความยินดีกับ OB66 นักศึกษาชั้นปี 1 คว้ารางวัลชมเชย โครงการ Innovative Health and beauty Startup Driving to the Future การประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ “ธุรกิจสุขภาพและความงาม”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 14:09:32

???? ขอแสดงความยินดีกับ ???? ????LOB66 นักศึกษาชั้นปี 1????คว้ารางวัลชมเชย ????

????นางสาวกนกวรรณ ยี่สุย 

????นาวสาวปัณฑิตา ศรีนวล

????นางสาวณัฐนิชา ภู่วิลัย

???????????? ทีม Heal Skin Care คว้ารับรางวัลชมเชย ในการประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ “ธุรกิจสุขภาพและความงาม” 

????️ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 โครงการ Innovative Health and beauty Startup Driving to the Future 

การประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ “ธุรกิจสุขภาพและความงาม”  โดยความร่วมมือระหว่าง คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี  

????ในกิจกรรมนี้ มีมหาวิทยาลัย เข้าร่วม ทั้งหมด 17 ทีม 9 สถาบัน ได้มาร่วมประกวดการนำเสนอธุรกิจใหม่ ๆ เกี่ยวกับความสวยความงาม รวมไปถึงธุรกิจ Startup ใหม่ ๆที่จะสามารถนำออกไปใช้เพื่อทำให้เกิดนวัตกรรม นอกเหนือจากนั้นเป็นการพัฒนาเครื่อข่ายของ มหาวิทยาลัยจากภาครัฐและเอกชน ให้มาร่วมมือกันในการคิดค้นไอเดีย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความรู้ไปยังธุรกิจนั้น ๆ และไปเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับประเทศอีกด้วย