หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในโครงการอบรมเทคนิคการใช้ฐานข้อมูล Scopus เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในโครงการอบรมเทคนิคการใช้ฐานข้อมูล Scopus เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 11:13:01

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในโครงการอบรมเทคนิคการใช้ฐานข้อมูล Scopus เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr.Mohd Rizaimy Shaharudin เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบ online และ onsite ณ ห้องรับรองชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เวลา 13.00-16.00 น.