หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-12 10:48:19

สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ????????

....เรียนวันอาทิตย์วันเดียว..... สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ครึ่ง ????%

???? เรียนกับเรา...ได้อะไร ???

???? ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์

???? สร้างเครือข่ายและเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกับระหว่างผู้เรียน 

???? เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

???? สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

???? Upskill Reskill

???? สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 67

คลิกเลย >> https://forms.gle/aL97SbeaucmqRicH6

#ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics 

www.ssru.ac.th