หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.ปิยมาส กล้าแข็ง หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง ได้จัดสัมมนาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการขนส่ง ในหัวข้อวิกฤตพิชิตด้วยกลยุทธ์การแข่งขันและการปรับกลยุทธ์ธุรกิจขนส่งในปัจจุบัน
วันที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.ปิยมาส กล้าแข็ง หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง ได้จัดสัมมนาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการขนส่ง ในหัวข้อวิกฤตพิชิตด้วยกลยุทธ์การแข่งขันและการปรับกลยุทธ์ธุรกิจขนส่งในปัจจุบัน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-12 10:29:56

วันที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.ปิยมาส กล้าแข็ง  หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง ได้จัดสัมมนาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการขนส่ง ในหัวข้อวิกฤตพิชิตด้วยกลยุทธ์การแข่งขันและการปรับกลยุทธ์ธุรกิจขนส่งในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษดาการ ประทุมวงศ์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นวิทยากรมาบรรยายให้กับนักศึกษาในครั้งนี้