หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประมวลภาพกิจกรรม CLS SPORTS GAME 2024
ประมวลภาพกิจกรรม CLS SPORTS GAME 2024

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-12 10:07:41

ประมวลภาพกิจกรรม CLS SPORTS GAME 2024

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กองกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน CLS SPORTS GAME 2024 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม บรรยากาศภายในกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน