หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดชัยมงคล) จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดชัยมงคล) จังหวัดอ่างทอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-11 15:48:49

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดชัยมงคล) จังหวัดอ่างทอง