หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สอบผ่านการเป็นตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ตามที่ศุลกากรกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สอบผ่านการเป็นตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ตามที่ศุลกากรกำหนด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-01-12 11:56:42

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สอบผ่านการเป็นตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ตามที่ศุลกากรกำหนด

????ดร.ธนะสาร พานิชยากรณ์

????อาจารย์ ศิริอร สนองค์

????อาจารย์ วรรณี สุทธใจดี