หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-08-16 15:56:52

???? ขอแสดงความยินดี ???????? 

กับบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ดำรงตำแหน่ง

????"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์   ????

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

Binder14.pdf