หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การแข่งขัน Food Chain Thailand Championship ประเภทอุดมศึกษา ในงาน HUB-B FAIR 2023 : The 3 rd Episode
การแข่งขัน Food Chain Thailand Championship ประเภทอุดมศึกษา ในงาน HUB-B FAIR 2023 : The 3 rd Episode

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 16:03:01

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช นำทีมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน Food Chain Thailand Championship ประเภทอุดมศึกษา ในงาน HUB-B FAIR 2023 : The 3 rd Episode

จากการแข่งขันมีน้อง ๆ ที่รับรางวัล ดังนี้ 

1. นางสาวญดาวรรณ ช่วงสำโรง ⭐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ⭐

2. นางสาวเนตรชนก นาคอ่ำ  ⭐ รางวัลชมเชย⭐

3. นางสาวอภิณญารัตน์ แจ่มไทย   ⭐รางวัลชมเชย⭐

4. นางสาวสริลทิพย์ บุญมาก  ⭐รางวัลชมเชย ⭐

5. นางสาวจันทิมา เสือดำ   ⭐รางวัลชมเชย⭐

6. นางสาววันดี ลิ้มประเสริฐยิ่ง   ⭐รางวัลชมเชย⭐

7. นายณัฐวุฒิ ขอดแก้ว  ⭐รางวัลชมเชย⭐

 .....Congratulations.....

Binder24.pdf