ผลการค้นหา : Goal 8: Decent Work and Economic Growth

"โครงการอบรมการใช้โปรแกรม FlexSim สำหรับบุคลากรสายวิชาการ"
"โครงการอบรมการใช้โปรแกรม FlexSim สำหรับบุคลากรสายวิชาการ"ในศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้อ ...
2024-01-12 11:35:28
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” พร้อมขยายการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่กลุ่มผู้พิการที่ต้องการโอกาสทางการเรียนรู้
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” พร้อมขยายการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่กลุ่มผู้พิการที่ต้องการโอกาสทางก ...
2023-06-13 00:05:55