หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-05 12:34:50

ถ้าไม่อยากพลาดโอกาส หลักสูตรดีๆ

“ปริญญาโท” หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

-เรียนกับผู้มีประสบการณ์จริง ตัวจริง ระดับประเทศ
-ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท (แบ่งจ่าย)
-ศิษย์เก่าสวนสุนันทา ลด 20% (เหลือ 120,000)
-ระยะเวลาศึกษา 5 ภาคเรียน
-เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
-มีให้เลือก ภาค ก.วิทยานิพนธ์และภาค ข.ค้นคว้าอิสระ

-พิเศษสุด ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น (รวมในค่าเทอม)
-อย่ารอช้าสมัครเลย ประสบการณ์ใหม่ๆ รอคุณอยู่

-วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์
เพื่อการผลิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ