ผลการค้นหา : Goal 8: Decent Work and Economic Growth

สร้างอาชีพ สร้างอนาคต ไปกับ PTG Energy
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต ไปกับ PTG Energy วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ บริษัท พีทีจี เอ ...
2023-06-12 23:08:01
เปิดแล้ว !!! หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับนักศึกษาพิการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี และ อาจารย ...
2023-05-15 16:12:12
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการก้าวสู่โลกอาชีพ"
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ " ...
2023-04-10 15:32:53