หน้าหลัก > กิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน > โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
1 ส.ค. 61 - 2 ส.ค. 61

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ CLS  วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  วันที่ 9 สิงหาคม 2561

โครงการกิจกรรม 5 ส  วันที่ 9 สิงหาคม 2561

โครงการน้อมถวายสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ วันที่ 14 สิงหาคม 2561