หน้าหลัก > กิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน > กำหนดการ โครงการ JOB FAIR ๒๐๑๘ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาคาร ๑
กำหนดการ โครงการ JOB FAIR ๒๐๑๘ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาคาร ๑

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
13 มิ.ย. 61 - 14 มิ.ย. 61

กำหนดการ โครงการ JOB FAIR ๒๐๑๘
วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาคาร ๑

ลงทะเบียนได้ที่===> https://www.jobbkk.com/jobfair/event/nkpt