หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครงาน > ประกาศรับสมัคร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวม 7 อัตรา
ประกาศรับสมัคร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวม 7 อัตรา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-08-17 15:08:46

ประกาศรับสมัคร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวม 7 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 14 ก.ค. 64 

สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตนครปฐม

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 1 อัตรา

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (International Program) 1 อัตรา

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  1 อัตรา

- อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 อัตรา

- ช่างเทคนิค 1 อัตรา

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร.pdf

เอกสารแนบท้าย.pdf