หน้าหลัก > ประกาศ > วิจัย > ประกาศ โครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 ***ขอแจ้งรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยผ่าน "Online" โดยโปรแกรม Google meet และ Zoom***
ประกาศ โครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 ***ขอแจ้งรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยผ่าน "Online" โดยโปรแกรม Google meet และ Zoom***

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-06-05 23:14:14

ประกาศ โครงการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3

***ขอแจ้งรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยผ่าน "Online" โดยโปรแกรม Google meet และ Zoom***

1.jpg