หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) (ทุนเรียนฟรี) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) (ทุนเรียนฟรี) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-10-16 15:38:12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) (ทุนเรียนฟรี) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน.pdf