หน้าหลัก > ประกาศ > ใบสมัคร > ใบสมัครดุษฎีบัณฑิต เรียน วันเสาร์-อาทิตย์
ใบสมัครดุษฎีบัณฑิต เรียน วันเสาร์-อาทิตย์

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-06-05 23:14:26

สมัคร Online คลิก

-อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคลทั่วไป.pdf

-อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคลากร.pdf

-อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคศิษย์.pdf

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก D.B.A.Logistics and Supply Chain Management

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

111/3-5 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ  Tel : 081-734-2148  / คุณศศิวิมล  ว่องวิไล        Tel : 087-151-4581

Email : tookta.sasi209@gmail.com / คุณสุนิสา ทองใบอ่อน Tel : 092-7315545 E-mail ssrudba2019@gmail.com

www.cls.ssru.ac.th

Facebook : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา