หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รับตรง Quota วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รับตรง Quota วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-08 14:25:58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

(รับตรง Quota วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบที่ 8 .pdf