หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครงาน > เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2023-03-20 10:49:45

เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) สายวิชาการ 

สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน.pdf