หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครงาน > เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-01-13 15:49:24

เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(งบประมาณรายได้) สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 

สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน(1).pdf