หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รับตรงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รับตรงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รอบที่ 1)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-10-03 10:03:00

ประกาศวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

(รับตรงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อ 66 รอบ 1.pdf