หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผลสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ออนไลน์) รอบ ๑
ประกาศรายชื่อผลสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ออนไลน์) รอบ ๑

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-03-17 11:14:08

ประกาศรายชื่อผลสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ออนไลน์) รอบ ๑

ระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการความร่วมมือ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศรายชื่อผลสอบสัมภาษณ์.pdf