หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครงาน > ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา และช่างเทคนิค 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. - 16 มี.ค.65 สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา และช่างเทคนิค 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. - 16 มี.ค.65 สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2022-03-17 11:13:50

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา และช่างเทคนิค 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. - 16 มี.ค.65 สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม