หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อป.ตรี (ภาคพิเศษ) (ระบบการศึกษาทางไกล) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อป.ตรี (ภาคพิเศษ) (ระบบการศึกษาทางไกล) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-11-09 09:44:49

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม  Line VDO Call วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔.pdf