หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อป.ตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อป.ตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-11-09 09:44:40

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ).pdf.pdf