ติดต่อเรา


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
- 034-964917
- Email : cls@ssru.ac.th

การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง
สายที่ผ่าน : ปอ.515, ปอ.547, 124, 125, 164, 388,ปอ.556,84ก
- สาย ปอ.515 - อนุเสาวรีย์ ป้ายหน้า รพ.ราชวิถี
- สาย ปอ.547 - (สีลม – ม.มหิดล ศาลายา) ถ.เพชรเกษม เข้า ถ.พุทธมณฑล สาย 4
- สาย 124 - สนามหลวง – ม.มหิดล ศาลายา
- สาย 125 - สถานีรถไฟสามเสน – ม.มหิดล ศาลายา
- สาย 164 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.มหิดล ศาลายา
- สาย 388 - ปากเกร็ด สนามบินน้ำ บางบัวทอง บางใหญ่ – ม.มหิดล ศาลายา
- สาย ปอ.556 - สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน - วัดไร่ขิง
- สาย 84ก - หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา - วงเวียนใหญ่
**จุดบริการ รถตู้รับ-ส่ง หน้าม.มหิดล(ประตู 4) รอบแรก 7.30 น. ค่าบริการรอบละ 20 บาท โทร.081-6685164**