แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ


แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

- จบม.6

- จบปวส.

- จบปวช.

- เกรดเฉลี่ย 2.00  เป็นต้นไป

รับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563Binder2.pdf

Binder1.pdf