ผลการค้นหา : Goal

ประมวลภาพกิจกรรม CLS SPORTS GAME 2024
ประมวลภาพกิจกรรม CLS SPORTS GAME 2024วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กองกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษ ...
2024-03-12 10:07:41
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาที่ไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาที่ไปฝึกงาน ณ ...
2024-03-12 10:17:19
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา  สำหรับผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ระดับปริญญาตรี วิทย ...
2024-02-12 14:14:08