หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

.....โลจิสติกส์ สวนสุนันทา MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน....
ที่แรกที่เดียว !!!  บรรจุลงรายวิชา กับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ...
2022-10-14 15:56:17
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์นักศึกษา
ด่านสุดท้ายกับการสอบสัมภาษณ์...!!!ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ ...
2022-10-14 15:37:18
“วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” เป็นที่แรก และที่เดียว !!! ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ MOU ร่วมกับ FedEx
“วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” เป็นที่แรก และที่เดียว !!! ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที ...
2022-10-14 15:14:43
การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ร ...
2022-10-14 15:08:38
" หารือเพื่อพัฒนา " เราติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน...
" หารือเพื่อพัฒนา "เราติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน...ผศ ...
2022-10-14 12:25:17
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง " ความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา 34 แห่ง "
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง " ความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา 34 แห่ง &quo ...
2022-10-14 12:16:25
“โค้ช พี่เมย์” ลงเอง กับกิจกรรม Live สด การรับสมัครเข้าร่วม “Logistics Camp”
“โค้ช พี่เมย์” ลงเอง กับกิจกรรม Live สด การรับสมัครเข้าร่วม “Logistics Camp” ...
2022-10-14 09:14:18
ข่าวย้อนหลัง