หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

คณบดีตั้งโต๊ะ รับสมัคร DEK 67 เอง
คณบดีตั้งโต๊ะ รับสมัคร DEK 67 เอง ในกิจกรรม ROADSHOW โลจิสติกส์ สวนสุุนันทา @หาดใหญ่ที่สมัครปุ๊บ สัม ...
2023-10-10 15:33:16
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” X “โครงการ ATP”
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” X “โครงการ ATP”  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเช ...
2023-09-12 16:41:46
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2566
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2566วิทยาลัยโลจิสต ...
2023-09-12 15:19:58
การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ...
2023-09-12 15:15:35
CLS SSRU X THISSHOP มุ่งพัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
CLS SSRU X THISSHOP มุ่งพัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์แ ...
2023-09-12 15:01:32
การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา พื้นที่ภาคใต้
การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา พื้นที่ภาคใต้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพ ...
2023-09-12 14:34:57
ข่าวย้อนหลัง