วันอาทิตย์, 17 พฤศจิกายน 2556 00:00

หลักสูตรที่เปิดสอน


ระดับปริญญาตรี (
Bachelor's Degree)

ภาคปกติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration Program)

 
ภาคพิเศษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (Bachelor of Business Administration Program B.B.A.)

 

 

ระดับปริญญาโท (Master's Degree)
      

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (Master of Business Administration Program M.B.A.)

 

Read 17315 times Last modified on วันพุธ, 08 เมษายน 2558 03:26
03. 2017