วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ธนาคารไทยพาณิชย์มาบริการเปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมบัตรเอทีเอ็มให้ฟรี นศ ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่บูท ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ธนาคารไทยพาณิชย์มาบริการเปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมบัตรเอทีเอ็มให้ฟรี นศ ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่บูท ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ธนาคารไทยพาณิชย์มาบริการเปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมบัตรเอทีเอ็มให้ฟรี นศ ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่บูท ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1
10. 2017