ลงทะเบียนสอบ ICT สำหรับ นักศึกษาทุกสาขาวิชา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 ลงทะเบียนสอบ ICT สำหรับ นักศึกษาทุกสาขาวิชา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 


ลงทะเบียนสอบ ICT สำหรับ นักศึกษาทุกสาขาวิชา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560


นักศึกษาทุกสาขาวิชา ที่ยังไม่ได้สอบวัดความรู้ ด้าน ICT และสอบไม่ผ่าน  

สามารถลงทะเบียนขอสอบได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ


CoolCoolหมายเหตุCoolCool


1. สำหรับนักศึกษาที่เคยสอบ  แล้วสอบไม่ผ่าน จะต้องชำระค่าทำเนียม ในการสอบ 200 บาท 

  ในวันที่  12-16  มิถุนายน  2560  

ที่ ฝ่ายการเงิน  ชั้น 1 ตึก 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษา จังหวัด นครปฐม

2. นักศึกษาที่ไม่เคยสอบ  จะไม่มีค่าทำเนียมใดๆทั้งสิ้น  สามารถลงทะเบียนสอบได้เลยค่ะ

3. วิทยาลัยฯจะประกาศ วันที่สอบ และสถานที่สอบ   ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560
10. 2017