เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครู “อภิวาทวันทา ปาเจราโหตุ คุรุคณาจารย์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครู “อภิวาทวันทา ปาเจราโหตุ คุรุคณาจารย์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครู “อภิวาทวันทา ปาเจราโหตุ คุรุคณาจารย์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
10. 2017